Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1)

.NET Framework 3.5 SP1 เป็นซอฟต์แวร์ที่จำเป็นอย่างมากสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของทาง Microsoft เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนกับเป็น Driver เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นหรือสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานในระบบปฏิบัติการ Windows สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Windows และส่วนของฮาร์ดแวร์ให้สามารถทำงานได้ตามที่ความสามารถของซอฟต์แวร์นั้นๆ

สำหรับโปรแกรม .NET Framework 3.5 ล่าสุดในปัจจุบันนี้จะเป็นรุ่น Service Pack 1 (SP1) ซึ่งรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆของทาง Microsoft ทั้งในด้านของการเขียนโปรแกรมและในด้านของความสามารถของโปรแกรมที่ต้องการ Driver .NET เข้ามาช่วยประมวลผล โดยเทคโนโลยีที่ว่ามามีดังต่อไปนี้

 • Windows Presentation Foundation
 • Windows Communication Foundation
 • Windows Workflow Foundation
 • Windows CardSpace

นอกจากนี้ .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ยังได้รวมเอาความสามารถของซอฟต์แวร์ .NET Framework หลายๆตัวเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ติดตั้งง่ายและครบถ้วนทุกองค์ประกอบของการรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งได้รวมเอา .NET Framework ทั้งหมดนี้เข้าไว้ด้วยกัน

 • .NET Framework 2.0, .NET Framework 2.0 Server Pack 2
 • .NET Framework 3.0, .NET Framework 3.0 Server Pack 2
 • .NET Framework 3.5

สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการดาวน์โหลด .NET Framework ไปติดตั้งเพื่อให้ใช้งานโปรแกรมได้ แนะนำให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นนี้กันได้เลย สำหรับ .NET Framework 3.5 SP1 มีความต้องการของระบบดังต่อไปนี้

 • ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP
 • หน่วยประมวลผล CPU: 400 MHz Pentium Processor (ขั้นต่ำ); 1GHz Pentium Processor (แนะนำ)
 • หน่วยความจำ RAM: 96 MB (ขั้นต่ำ); 256 MB (แนะนำ)
 • หน่วยเก็บข้อมูล Hard Disk: 500MB สำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์

หมายเหตุ: สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP จะสามารถใช้ .NET Framework ที่สูงที่สุดได้เพียงแค่เวอร์ชั่น 3.5 เท่านั้น ไม่สามารถใช้งาน .NET Framework 4.0 ขึ้นไปได้ หากเจอปัญหาโปรแกรมไม่สามารถติดตั้งได้ โดยมีข้อความแจ้งว่า “The application failed to initialize properly (0xc0000135). Click on OK to terminate the application.” ให้ทำการดาวน์โหลด .NET Framework 3.5 SP1 ไปติดตั้ง จากนั้นจะสามารถติดตั้งโปรแกรมได้

4.67 avg. rating (93% score) - 9 votes
Advertisement

คุณสมบัติหลัก

 • เป็น Driver สำหรับใช้งานโปรแกรมบางประเภท
 • เป็น Driver สำหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมสาย .NET
 • เป็น Driver ที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆของ Microsoft

ระบบปฏิบัติการ

 • Windows

ใบอนุญาตซอฟต์แวร์

 • ฟรีแวร์

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์

 • ซอฟต์แวร์: .NET Framework
 • รุ่น: 3.5 Service Pack 1 (SP1)
 • ประเภท: ไดร์เวอร์
 • ราคา: $0
 • ดาวน์โหลด: 17,406 ครั้ง
Advertisement

2 thoughts on “Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1)

Comments are closed.